How we see European values - gallery of Europe Day e-posters

Сьогодні ми часто чуємо та використовуємо поняття “європейські цінності” у різних дискурсах та сферах суспільного життя. Очевидно, що цінності – основа культури кожної нації, і визначають її поведінкові особливості поміж інших народів. Недивно, але вони можуть поширюватися серед інших. Яскравим прикладом цього є саме європейські цінності.
Словосполучення “європейські цінності” є з'єднувальною ланкою між сучасною Україною та Європейським Союзом. Політики, дипломати, бізнесмени, освітяни вживають ці слова у контексті євроінтеграції України та її боротьби за право бути суверенною, незалежною, самовизначеною нацією. Йдеться про цінності демократії, прав людини, свободи, рівності, поваги до людської гідності і верховенства права.
Зазначимо політичне гасло Брюсселя про те, що членом ЄС може бути будь-яка європейська країна, яка поділяє європейські цінності. Так чи інакше, питання втілення і наслідування цінностей вкрай складне, різнобічне й неоднозначне. За словами Л. Галмана, доктора соціології Тілбурзького університету, Голландія, “...однорідності в цінностях немає. ... Як можна стверджувати, що якісь цінності є лише європейськими? Треба шукати, які з них унікальні, які не є цінностями в інших частинах світу, а є лише у Європі.” Однак, політики впевнені, що європейські цінності чітко закріплені у законодавстві, закладені в угодах і виступають підґрунтям для мирних відносин між країнами Європи та світу.
Упродовж декількох місяців студенти КНУ брали участь у навчально-виховних заходах кафедри іноземних мов, орієнтованих на: 1) ознайомлення із основними європейськими цінностями; 2) визначення ролі цінностей у формуванні сучасного українського суспільства; 3) обґрунтування впливу цінностей на світогляд особистості; 4) визначення причин їх поширення в українському суспільстві тощо.
Зауважимо, що особливо результативними були засідання євроклубу “Stream”, дискусії, тематичні бесіди до Дня Європи, опитування, творчі конкурси, дослідницькі проєкти тощо. У підсумку, було створено галерею е-постерів до Дня Європи. Метою цього проєкту було спонукати студентство до генерування власних ідей англійською мовою та створення е-концептів як завершального етапу дослідження демократичних цінностей Європи.
Варто зазначити особливий внесок у створення е-постерів студентів таких груп, як КН-20, ІПЗ-20-1, КН-22-1, КН-22-2, ІПЗ-22-2, КІ-22-2, МН-22, ЕП-22, ОА-22, МТ-22-2, які продемонстрували відповідні знання англійської мови, креативність, незалежність думки, аналітичність мислення, навички team-working та цифрову компетентність тощо.