Дуальна освіта - високий рівень підготовки кадрів

На сучасному етапі розвитку промисловості гостроти набуває проблема нестачі якісно підготовлених молодих кадрів для роботи на високотехнологічному виробництві. Не є винятком і підприємства Криворізького залізорудного басейну. Аналіз даної проблеми і спілкування з роботодавцями показали, що молоді фахівці часто не справляються з вирішенням виробничих завдань, які пов'язані з технічною стороною виробництва. Однією з причин є брак у випускників Криворізького національного університету практичного досвіду. Приходячи на виробничу практику або на перше місце роботи, молоді фахівці бачать обладнання в «перший раз». Тому виникає питання, яким чином можна отримати практичний досвід, необхідний для впевненої роботи на виробництві. Рішення даної проблеми можливе з використанням технологій дуальної освіти, яка широко застосовується у системі професійної освіти зарубіжних країн

Дуальне навчання - це такий вид навчання, при якому теоретична частина підготовки проходить на базі університету, а практична - на підприємстві.

Родоначальником системи дуальної освіти вважається Німеччина. Досвід цієї країни служить зразком для всього Європейського Союзу. Німецька система професійної освіти відрізняється розвиненим інститутом наставництва, практикоорієнтовним навчанням і активною участю бізнесу в підготовці кадрів. Дуальне навчання у Німеччині введено в суворі законодавчі рамки та здійснюється за допомогою торгово-промислових і ремісничих палат.

Вся система дуальної освіти країн Європи ґрунтується на впровадженні в освітню програму практичних занять в умовах виробництва. Відмінності в різних країнах пов'язані з кількістю годин практичного навчання на виробництві. Крім того, умови організації дуального освіти залежать від виробничих особливостей і вимог з боку роботодавців.

Елементи дуальної форми навчання почали впроваджуватися і у Криворізькому національному університеті.

Цього року введення елементів дуальної освіти відбулося для здобувачів ступеня вищої освіти магістр з освітньої програми «Збагачення корисних копалин», підготовка яких ведеться на кафедрі збагачення корисних копалин і хімії ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Побудова навчання з дуальними елементами освіти починалася з переговорів викладачів кафедри з гірничо-збагачувальними комбінатами (ГЗК), які мають гостру потребу у висококваліфікованих кадрах. Фактично гірничо-збагачувальні комбінати зробили замовлення, за яким молоді фахівці повинні володіти обговореним переліком компетенцій, які необхідні для роботи на виробництві.

Надалі методичній відділ кафедри ЗККіХ разом з провідними фахівцями та представниками відділів навчання ГЗК виконали роботи з розробка нормативних документів (укладення договору між освітнім закладом та підприємством та Укладення договору між КНУ, підприємством та студентом) та навчальної програми підготовки магістрів у відповідності з ОПП «Збагачення корисних копалин», що акредитована. Був складаний графік проведення теоретичних і практичних занять. Відбувалася підготовка всієї необхідної методичної документації.

Слід відзначити, що у даному проекті стейкхолдери з провідних підприємств галузі взяли активну участь у розробці нормативної бази та методичного комплексу документів.

Особлива подяка групі «Метінвест», в частості працівникам ПрАТ «Північний ГЗК», ПрАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Південний ГЗК» та ПрАТ «Інгулецький ГЗК», за плідну співпрацю у впровадження цього напряму в освітній процес.

Здобувачі, що вступили до лав студентів Криворізького національного університету у рамках цього проекту, відрізняються своєю наполегливістю до отримання знань. Це вісім активних, кмітливих, ввічливих, дисциплінованих, виконавчих студентів: Стець Наталія Сергіївна, Гуля Віталій Вікторович (ПрАТ «Північний ГЗК»), Гугуєв Ігор Миколайович, Удот Ярослав Вікторович (ПрАТ «Центральний ГЗК»), Ілічова Ірина Сергіївна, Татарінова Валентина Арсенівна (ПрАТ «Інгулецький ГЗК»), Коновалов Кирило Володимирович, Овсов Денис Андрійович (ПАТ «Південний ГЗК»).

Сподіваємося, що їх запал залишиться на цьому рівні до завершення навчання й отримання диплома магістра, а головне отриманні знання знадобляться у їх професійному зростанні.

Маємо надію що реалізація цього інноваційного проекту буде сприяти формуванню на підприємствах такого кадрового забезпечення, яке дозволить не тільки підняти продуктивність праці та культуру виробництва, але і сприятиме удосконаленню та модернізації технологій переробки корисних копалин.