Діалоги роботодавців із гарантами освітніх програм «Охорона праці»

17 лютого 2021 року гаранти освітніх програм «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» д-р техн. наук, професор Швагер Н.Ю. – другий (магістерській) рівень вищої освіти та канд. техн. наук, доцент Шаповалов В.А. – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти Криворізького національного університету прийняли участь в онлайн-заході «Освітні програми з охорони праці», організованому представниками Європейського співтовариства з охорони праці (ESOSH).
Спікери: Орландо Мачадо Торрес, канд. геолог. наук, директор з охорони праці, промбезпеки та екології ПрАТ «ПівнГЗК» компанії Метінвест (Кривий Ріг); Наталія Володченкова, координатор Групи викладачів з охорони праці у закладах вищої освіти (ESOSH), доцент кафедри екології та економіки довкілля Технічного університету «Метінвест Політехніка» та ін.

У межах цього заходу відбувся надважливий діалог між роботодавцями та викладачами закладів вищої освіти з таких питань:

  •   Якою має бути освітня програма «Охорона праці»?
  •   Чи співпадають запити роботодавців з можливостями вищої освіти?
  •   Які компетентності і особистісні якості необхідні фахівцю з охорони праці?

Важливо, що усі учасники дійшли спільної думки про необхідність знаходження точок дотику і побудови майбутнього безпеки праці у тісній співпраці закладів вищої освіти та роботодавців.