Беремо участь у міжнародній конференції

З 4 до 6 вересня 2019 р. Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного разом з Харківським державним університетом харчування та торгівлі була проведена третя Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності».

У конференції брала участь в.о. зав.кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Мельник Ольга Євгенівна.

Оргкомітет конференції отримав 126 доповідей науковців з 59 навчальних закладів та організацій 17 країн світу (Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Грузія, Ізраїль, Ірак, Іспанія. Італія, Казахстан, Китай, Марокко, Норвегія, Словаччина, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Узбекистан, Україна).

Конференція проводилась на базі кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю.Ялпачика ТДАТУ імені Дмитра Моторного (м. Мелітополь) та СОК «Салют» ТДАТУ імені Дмитра Моторного на березі Азовського моря (смт. Кирилівка). Також відбулась екскурсія до Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна могила».

У рамках проведення конференції продемонстровано роботу обладнання харчових виробництв на базі кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика, відбулися пленарне та секційні засідання, круглі столи, які були спрямовані на вирішення актуальних питань щодо визначення проблем і перспектив розвитку обладнання харчових виробництв, удосконалення процесів і технологій перероблення сільськогосподарської сировини в умовах розвитку сучасного суспільства та інноваційних підходів і креативних рішень у формуванні технічного оснащення підприємств готельно-ресторанної індустрії.

Згідно з резолюцією ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» пропонується активізувати роботу: з рекламування та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності й укладанню угод на виконання наукових досліджень і розробок за замовленнями підприємств; з підготовки пропозицій щодо комерціалізації завершених науково-дослідних робіт для формування електронної бази даних з метою розміщення їх у міжуніверситетській мережі трансферу технологій та активізувати роботу вчених до виходу зі своїми розробками на ринок, створення своїх компаній або продажу ліцензій на технології іншим фірмам, щоб спонукати вчених переводити дослідження в реальні джерела доходів.