Положення про наукову діяльність

Положення про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок ДВНЗ « Криворізький національний університет»,які фінансуються Міністерством освіти і науки України за рахунок коштів загального фонду бюджету

 Положення про науково-дослідну частину

Положення про проблемну лабораторію оперативного контролю та управління якістю мінеральної сировини 

Положення про проблемну лабораторію фізико-технічних проблем розробки рудних родовищ 

Положення про науково-дослідну лабораторію інноваційних методів навчання 

Положення про науково-дослідну лабораторію будівельних конструкцій, обстеження та паспортизація будівель

Положення про лабораторію економічної геології та геолого-економічних оцінок об’єктів надрокористування

Положення про канатно-випробувальну лабораторію (станцію)

Положення про наукову діяльність науково-педагогічних працівників

Положення про спільне виконання науково-дослідних робіт та послуг