Науково-дослідні лабораторії

Проблемно-галузева лабораторія Міністерства промислової політики України при КТУ
У 1987 році була організована галузева лабораторія „Автоматичного контролю якості мінеральної сировини”. Основний науковий напрям лабораторії – контроль і управління якістю мінеральної сировини.
1995 року за науковими розробками лабораторії була серійно виготовлена перша промислова партія Українських рудничних радіометрів нового покоління, які впроваджені на шахтах Кривбасу, на Запорізькому залізорудному комбінаті, на Полтавському ГЗК, на Східному ГЗК.
З огляду на великий внесок галузевої лабораторії у вирішення проблеми оперативного контролю якості мінеральної сировини, а також актуальність проблеми в умовах ринкової економіки у 1996 р. лабораторії був наданий статус „Проблемно-галузевої науково-дослідної лабораторії Міністерства промисловості України”. На лабораторію були покладені обов’язки вирішення проблем оперативного контролю й управління якістю при видобутку та переробці мінеральної сировини. Ці проблеми успішно вирішуються, а саме:

  • на всіх шахтах Кривбасу впроваджені та експлуатуються переносні рудничні радіометри третього (ПАК-3) і четвертого (ПАК-4) поколінь;
  • розроблено, виготовлено і впроваджено на всіх шахтах Кривбасу, Запорізькому залізорудному комбінаті, на Полтавському ГЗК, на Східному ГЗК, на кар’єрі Північний комплексний пристрій ПАКС-4М для оперативного контролю якості товарної руди при відвантаженні та порошковий аналізатор проб;
  • ПАП-1 упроваджено на ЦГЗК та на кар’єрі „Північний”;
  • На ПівнічГЗК впроваджені пристрої оперативного контролю якості залізорудної сировини ДЖМ-3 і ПАКС-4МК;
  • розроблена, виготовлена і впроваджена на шахті „Гвардійська” мікропроцесорна система оперативного контролю вмісту корисного компонента і ваги гірничої маси на конвеєрі з подальшим керуванням якістю мінеральної сировини;
  • розроблена, виготовлена і впроваджена на НКГЗК мобільна каротажна станція „Кар’єр-Кривбас”, а також датчики магнітного заліза ДЖМ-3 і ПАКС-4МК;
  • розроблено, виготовлено і випробувано в умовах ПівденГЗК пристрій оперативного контролю загальної мінералізації, температури і рівня води в розвідувальних свердловинах. Крім того, на ПівденГЗК впроваджені датчики заліза магнітного: двокатушковий зонд ПАКС-4КК для каротажу вибухових свердловин і ПАКС-4КК для каротажу вибухових свердловин і ПАКС-4КК для каротажу вибухових свердловин і ПАКС-4МК для оперативного контролю якості підірваної гірської маси;
  • розроблена, виготовлена і випробувана в умовах шахт КЗРК лазерна система сканування вибухових камер підземного видобутку.

Усі розробки підтверджені 30 патентами й авторськими посвідченнями.
Результати наукових розробок використовуються також у навчальному процесу. Підготовлено і видано 5 навчальних посібників для студентів ВНЗ, 7 монографій та опубліковано більше 300 наукових статей. У лабораторії виконано та захищено 6 кандидатських і одна докторська дисертація.

Лабораторією керує Заслужений діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор Азарян А.А.