Науково-дослідна частина

 


Бровко Дмитро Вікторович

 

 

Начальник науково-дослідної частини Криворізького національного університету – кандидат технічних наук, доцент.

 

 

У 1995 році закінчив навчання в Криворізькому технічному університеті та вступив до аспірантури за спеціальністю «Шахтне та підземне будівництво».

У 1999 році після закінчення навчання в аспірантурі був прийнятий на посаду інженера в лабораторію будівельної фізики при Криворізькій НСАУ. 

З 2001 року прийнятий на посаду асистента кафедри гірничого, промислового та цивільного будівництва в Криворізький технічний університет.

У 2002 році в спеціалізованій раді при Національному гірничому університеті успішно захистив дисертацію на тему "Обґрунтування конструктивних параметрів фундаментних плит баштових копрів рудних шахт Кривбасу" на здобуття кандидата технічних наук.

Працював доцентом кафедри будівельних геотехнологій та за сумісництвом виконував обов’язки: заступника завідувача кафедри; відповідального за методичну роботу та розподіл навантаження по кафедрі; голови профбюро гірничого факультету.

Керівник аспірантами та магістрантами наукового напряму «Стійкості та надійності гірничотехнічних будівель та споруд».

Має 75 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, з них 3 монографії, 7 методичних рекомендацій та ін.