Практичне значення

Музейні експозиції мають як навчальне, так і науково-дослідницьке призначення. З урахуванням навчальних планів і програм підготовки спеціалістів – геологів і гірників – в систематиці музейних експозицій провідним є генетичний принцип. В відповідності з ним сформовані головні розділи музею: „Магматичні утворення”, „Пегматити”, „Гідротермальні утворення”, „Метаморфічні утворення”, „Метасоматичні утворення”, „Ультраметаморфічні утворення”, „Гіпергенні утворення”. В зв’язку зі зростанням кількості наукових досліджень в області технологічної мінералогії створений і постійно поповнюється розділ „Техногенні мінеральні утворення”. Оскільки в сучасній геологічній науці про континенти і регіони практично обов’язковим став формаційний аналіз, а вчення про формації зайняло важливе місце в програмах учбових курсів, більшість генетичних розділів розділені за формаційним принципом.

Деякі з зразків гірських порід руд та мінералів досліджувались при підготовці дисертацій в області геологічних наук. Дуже великий потенціал музею для виконання студентських наукових робіт. Співробітники музею читають лекції і проводять практичні заняття з кристалографії, мінералогії, петрографії і вченню про родовища корисних копалин. В музеї проводиться і просвітницька робота: щорічно з експозиціями знайомляться близько 2000 відвідувачів. Здебільшого це школярі, студенти, викладачі, наукові співробітники учбових і наукових закладів Кривого Рогу, а також гості з різних міст України, Росії, Бєларусі, Молдови, Німеччини, Польщі, США, Канади, Алжиру, Йорданії, Сирії і інших держав ближнього і дальнього зарубіжжя.

За відносно короткий період існування в науково-дослідному геолого-мінералогічному музеї Криворізького технічного університету створена унікальна в регіоні експозиція. Музей перетворюється в авторитетний науковий, учбовий і просвітницький центр.