Історія розвитку

Викладання геологічних наук в Криворізькому технічному університеті почалося з 1922 року, коли університет мав статус Криворізького гірничорудного технікуму. Спочатку геологічні науки опановувались тільки студентами гірничої спеціальності, а з 1945 р. в зв’язку з започаткуванням підготовки інженерів-геологів кількість студентів, які вивчали геологічні науки, значно збільшилася. Поглибився і ускладнився зміст учбових програм.

Оскільки в справі викладання природничих наук, в тому числі і геологічних, конче необхідний науковий музей відповідного профілю, ідея його заснування достатньо зміцнилася в повоєнні роки – з часу заснування геолого-маркшейдерського факультету Криворізького гірничорудного інституту (КГРІ). На кафедрі кристалографії, мінералогії і петрографії в 1947р. був створений мінералогічний музей, в якому налічувалось близько 1000 експонатів мінералів та гірських порід. В 70–х роках при кафедрі геології і розвідки родовищ корисних копалин був заснований стратиграфічний музей.

Рішенням вченої ради Криворізького технічного університету (КТУ) в 2000 р. учбово-дослідному мінералогічному музею кафедри кристалографії, мінералогії та родовищ корисних копалин було присвоєне ім’я академіка О.С. Поварених, який завідував кафедрою в 1955-60 роках, а стратиграфічному музею кафедри геології і розвідки родовищ корисних копалин – ім’я першого завідуючого кафедри – професора В.П. Смирнова.

На початку 90-х років вчена рада КГРІ ухвалила рішення про створення ще одного геологічного музею, до якого і керівництво інституту, і співробітники кафедр мінералогії і геології відразу почали відноситися як до зразкового. В 1992 р. музей був розміщений в просторій залі, де розмістилися 60 вітрин і 35 подіумів. На даний час на них експонується більше ніж 3000 зразків гірських порід, руд і мінералів (в фондосховищах налічується більш ніж 5000 зразків).

В створенні фонду музею приймали участь співробітники кафедр геології і мінералогії, а також студенти і спеціалісти – випускники КГРІ. Зразки гірських порід, руд і мінералів були доставлені з геологорозвідувальних експедицій, гірничорудних підприємств – практично звідусіль, де бували студенти, викладачі, спеціалісти за завданнями виробничої і учбової практик, а також службових відряджень, в тому числі і закордонних.

Особливий вклад в створення експозиції музею вніс Д. С. Домарєв – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри геології, перший директор музею.Він здійснив декілька спеціальних поїздок Радянським Союзом (Далекий Схід, Сибір, Центральний і Північний Урал та ін.) з метою придбання і доставки в КГРІ колекційних мінералогічних зразків. Більшість з них є унікальними.

На даний час в науково-дослідному геолого-мінералогічному музеї є експонати, що характеризують родовища корисних копалин України, Росії, Бєларусі, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Киргизстану, Вірменії, Грузії, Азербайджану, Афганістану, Єгипту, Алжиру, Ірану, Австрії, Мадагаскару, В’єтнаму, Японії, Канарських островів. Крім головних гірничопромислових регіонів України в експозиції представлені родовища корисних копалин Уралу, Кольського півострова, Руської платформи, Прибайкалля, Рудного Алтаю, Гірського Алтаю, Якутії, Магаданської обл., Чукотки, Камчатки, Хабаровського краю, Східного та Західного Сибіру.