Конкурси студентських наукових робіт

Повідомляємо, що згідно наказу № 1179 від 05.11.2021 р. Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році» Криворізький національний університет призначено базовим навчальним закладом для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності  «Гірництво».

Конкурс на кращу студентську наукову роботу буде проводитись у номінаціях:

- підземна розробка родовищ корисних копалин;

- відкриті гірничі роботи;

- шахтне і підземне будівництво;

- маркшейдерська справа;

- охорона праці в гірництві;

- збагачення корисних копалин;

- гірнича електротехніка та  електромеханіка.

Для участі у ІІ турі конкурсу необхідно до 15 лютого 2022 р. (за поштовим штемпелем) надіслати студентські наукові роботи, що відповідають вимогам Положення «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», у кількості не більше трьох робіт у кожній номінації на адресу університету:

Криворізький національний університет.

Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гірництво».

Номінація – (назва номінації).

вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027.

Організація ІІ туру конкурсу планується у два етапи за наступним регламентом: перший етап – подання робіт на конкурс, заочне їх рецензування, підведення попередніх підсумків та відбір найкращих робіт для участі у другому етапі ІІ туру; другий етап – публічний захист (за умови карантину – у форматі відео-конференції) відібраних найкращих студентських наукових робіт їх авторами, визначення переможців та їх нагородження.

Проведення другого етапу  ІІ туру конкурсу відбудеться 6-8 квітня 2022 р. Запрошення претендентам у переможці будуть надіслані  до 23 березня 2022 р.

Усі витрати, пов’язані з участю у ІІ турі конкурсу бере на себе ВНЗ, представником якого є претендент у переможці.