Конкурси студентських наукових робіт

Повідомляємо, що згідно наказу № 1271 від 04.10.2019 р. Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» Криворізький національний університет

призначено базовим навчальним закладом для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей «Гірництво» та «Науки про Землю» (геологія).

Конкурс на кращу студентську наукову роботу буде проводитись у номінаціях:

- підземна розробка родовищ корисних копалин;

- відкриті гірничі роботи;

- шахтне і підземне будівництво;

- маркшейдерська справа;

- охорона праці в гірництві;

- збагачення корисних копалин;

- гірнича електротехніка та електромеханіка;

- науки про Землю» (геологія).

Для участі у ІІ турі конкурсу необхідно до 10 лютого 2020 р. «Науки про Землю» (геологія) і до 15 лютого 2020 р. «Гірництво» (за поштовим штемпелем) надіслати студентські наукові роботи, що відповідають вимогам Положення «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», у кількості не більше трьох робіт у кожній номінації на адресу університету:

Криворізький національний університет.

Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Гірництво» або «Науки про Землю» (геологія).

Номінація – (назва номінації).

вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50027.

Організація ІІ туру конкурсу планується у два етапи за наступним регламентом: перший етап – подання робіт на конкурс, заочне їх рецензування, підведення попередніх підсумків та відбір найкращих робіт для участі у очному етапі ІІ туру;

другий етап – публічний захист (у формі конференції) відібраних найкращих студентських наукових робіт їх авторами, визначення переможців та їх нагородження.

Проведення другого етапу ІІ туру конкурсу відбудеться 25 – 28 березня 2020 р. Запрошення претендентам у переможці будуть надіслані до 11 березня 2020 р.

Усі витрати, пов’язані з участю у ІІ турі конкурсу бере на себе ВНЗ, представником якого є претендент у переможці.

Просимо внести свої пропозиції щодо участі у роботі галузевих та апеляційних конкурсних комісіях не пізніше 10 грудня 2019 р.

Контакти:

– Моркун Володимир Станіславович, проректор з наукової роботи, голова галузевої конкурсної комісії,  тел.:(056) 409-06-29, e-mail: knu@knu.edu.ua;

«Гірництво» – Григор’єв Юліан Ігорович, відповідальний секретар,

тел.: (056) 409-61-20, e-mail: juliangrig@gmail.com .

«Науки про Землю» (геологія) – Тіхлівець Світлана Валеріївна,

тел.: (097)190-54-11, e-mail: – tikhlivets.svetlana@gmail.com

З повагою, проректор з наукової роботи В.С. Моркун