Студентська науково-практична конференція «Юридичні знання - модна тенденція чи виклик часу»

11 квітня 2019 року о 14:00 в актовій залі корпусу № 1 Криворізького національного університету буде проведено чергову студентську науково-практичну конференцію «Юридичні знання – модна тенденція чи виклик часу».

Метою конференції є визначення та підтвердження необхідності отримання знань про право. Юридична грамотність та освіченість є обов’язковою ознакою повноцінної, гармонійно розвинутої особистості. Будь-яка сфера діяльності людини врегульована правовими нормами. Для запобігання виникненню випадків порушення прав людини або зловживання цими правами кожна людина повинна володіти певним рівнем знань про право.

Крім того, конференція буде присвячена розгляду та пошуку правових шляхів вирішення всього спектру проблем сучасного промислового Кривбасу, зокрема в сфері екології, економіки, фінансів, інформації, соціальній та інших сферах.

Напрямки роботи конференції:

- теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

- конституційне право; муніципальне право;

- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

- господарське право, господарсько-процесуальне право;

- трудове право; право соціального забезпечення;

- земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;

- адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

- кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

- кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

- судоустрій; прокуратура та адвокатура;

- міжнародне право;

- фінансове право; податкове право; бюджетне право;

- філософія права.

До участі запрошуються: науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів України, учні загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв.

Вимоги до оформлення тез доповіді:

- тези подаються в електронному варіанті у форматі doc, редактор Microsoft Word;

- обсяг – до 1 сторінки формату А-4;

- верхнє, нижнє, праве, ліве поля – 20 мм;

- шрифт – Tіmes New Roman, розмір шрифту - 11, інтервал - одинарний, абзац - 7 мм. Орієнтація книжна;

- назва доповіді або повідомлення – великими літерами посередині рядка; нижче (через 2 інтервали праворуч) прізвище та ініціали автора, назва установи, де працює автор; далі (через 2 інтервали) – текст;

- список використаних джерел (без повторів) оформлюється наприкінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання зазначаються в квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки (сторінок);

- файл повинен бути названий прізвищем учасника. Наприклад «Іванов_тези».

Оргкомітет конференції зберігає за собою право редагування або відхилення матеріалів, якщо вони не відповідають проблематиці роботи науково-практичної конференції, неналежним чином оформлені або надіслані пізніше зазначеного терміну.

Матеріали, які не відповідають вищезазначеним вимогам та напрямам роботи конференції або з порушенням терміну подання, розглядатися та публікуватися не будуть.