Міжвузівська науково-методична конференція «Лінгвістичні студії»

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі міжвузівської науково-методичної конференції студентів,молодих вчених,викладачів ESP, EMI «Лінгвістичні студії», яка відбудеться

11 квітня 2018 р.  на базі Криворізького національногоуніверситету за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича11, Криворізький національній університет(КНУ), кафедра іноземних мов.

До участі в роботі конференції запрошуються науково-педагогічні працівники, науковці, викладачі вузів, аспіранти, магістранти, студенти.

Проблематика конференції:

- актуальні питання формування лексико-семантичної структури сучасних терміносистем;

- особливості функціонування мовних одиниць в іноземних мовах;

- стратегії використання інноваційних технологій в опрацюванні мови (мережа Інтернет, комп’ютерний переклад, електронні словники);

- новації і досвід у викладанні професійно-орієнтованої іноземної мови.

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, українська, російська.

Працюватимуть секції:

  1. Прикладна лінгвістика.
  2. Інноваційні технології у вивченні іноземних мов.
  3. Новітні методики викладання  ESP.

Запрошення

До участі в роботі конференції Вам необхідно до 1 квітня 2018 р. надіслати на адресу оргкомітету або електронною поштою (fldknu531@gmail.com):

  • заявку на участь (бланк заявки додається);
  • текст доповіді.

На конференції буде проведено конкурс студентських наукових робіт. Найкращі роботи будуть відзначені спеціальними дипломами.

В рамках конференції відбудеться тренінг для викладачів ESPв рамках проекту Британської ради «Англійська для університетів».

Просимо після відправлення матеріалів перевірити (електронною поштою або телефоном) надходження їх до оргкомітету.

Електронна адреса для надсилання матеріалів доповідей, заявок, запитів тощо: fldknu531@gmail.com

Адреса оргкомітету:

Кафедра іноземних мов

Криворізький національний університет

вул. Віталія Матусевича 11, ауд.530

50027, м. Кривий Ріг