Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і студентів «Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі»

Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і студентів «Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі» відбулась 25 квітня 2019 р. (Запрошення та вимоги до публікацій)

НАУКОВІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Актуальні питання, тенденції розвитку, економічні та організаційні аспекти енергозбереження   і механізації в гірничо-металургійному комплексі, інженерної освіти і наукових досліджень

Секція 2. Енергетика. Ефективність використання енергії

Секція 3. Гірнича електромеханіка і обладнання

Секція 4. Металургія

Секція 5. Інформаційні технології і автоматизація технологічних процесів

Секція 6. Механізація гірничо-металургійного комплексу

Секція 7. Інноваційні технології  та обладнання, CAD/CAM/CAE та CALS-технології у машинобудуванні

Збірник тез до конференції