Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 2015

Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція "СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ" відбулася у травні 2015 р. 

Матеріали конференції

Напрями розвитку сучасного менеджменту: проблеми та рішення. Монографія. За загальною редакцією д.е.н., проф. Л.М. Варави, 2015 р.