Конференції, форуми, семінари на базі інших установ

2021 рік
Актуальні міжнародні конференції Sci-conf com ua
Міжнародні наукові конференції. Публікація тез та статей у збірках наукових конференцій по всьому світу.

СІЧЕНЬ
International Science Group

ЛЮТИЙ
International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies
Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім О.М. Макарова
Волинський Національний Університет імені Лесі Українки
V Международная научная конференция по новым тенденциям в науке и образовании, Рим, Италия
Міжнародний центр наукових досліджень

 БЕРЕЗЕНЬ
Одеська національна академія харчових технологій
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених
Університет Короля Данила
Український інститут науково-технічної експертизи та інформації
Молодіжна наукова ліга (м.Луцьк)
Запрошуємо випускників шкіл та студентів 1-2 курсу до участі у конкурсі есе
Научно-педагогическая стажировка в ВУЗе ЕС
VІІ Міжнародна наукова конференція «Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку» (Прага, Чехія) 

КВІТЕНЬ
Форум вищої освіти. Конференція лідерів змін для обміну досвідом і кращими практиками із розвитку українських університетів.

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» інф.1інф.2
Київський національний університет технологій та дизайну інф.лист, приклад оформення
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна

ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж»
Форум вищої освіти 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Одеська національна академія харчових технолгій
Донбаська державна машинобудівна академія інф.укр., інф. англ.

Харківська державна академія фізичної культури
Інтернет-конференція “Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах євроінтеграції”
VІІ Міжнародній науковій конференції «Science and Global Studies» (Прага, Чехія)
Луцький національнийтехнічний університет
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Маріупольський будівельний коледж
Международная онлайн-стажировка: «Университет 4.0. Цифровая трансформация университетов» (Минск, Беларусь)  7-22 апреля 2021 года заявка, информ.
XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція СУЧАСНИЙ РУХ НАУКИ
Донбаська державна машинобудівна академія
 "Scientific and technological revolution of the XXI century '2021", Німеччина
XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ)
Вінницький торговельно-економічний інститут
Центр фінансово-економічних наукових досліджень
Manchester, UK Google Scholar | Конференция

ТРАВЕНЬ
Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім О.М. Макарова
Міжнародна науково-практична конференція Problems of Emergency Situations. Інфор. лист (укр.), Інфор.лист (англ.)
Форум вищої освіти. Конференція лідерів змін для обміну досвідом і кращими практиками із розвитку українських університетів.
Інститут електронної фізики НАН України 
Університеті Короля Данила
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Донецький юридичний інститут МВС України
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
“Наука, освіта та виробництво: виклики сьогодення”,  м. Полтава. 
Научно-педагогическая стажировка в ВУЗе ЕС - 3900 грн
 Державний науково-дослідний інститут МВС України
Submission closes 23 May 2021!
Західноукраїнський національний університет
Наукова платформа Open Science Laboratory
Центр фінансово-економічних наукових досліджень 
Міжнародне онлайн-стажування  Університет страхування та фінансів (Болгарія, м. Софія)
Поліський національний університет

ЧЕРВЕНЬ
Bandirma Onyedi Eylul University, TURKEY
Global Conference on Engineering Research (GLOBCER'21)
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Запорізький національний університет
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти
GLOBAL CONFERENCE on ENGINEERING RESEARCH
International Graduate Studies Congress
II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах» (м. Дніпро)
Волинський національний університет

ЛИПЕНЬ
Одеський державний екологічний університет

ВЕРЕСЕНЬ
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Національна академія педагогічних наук україни

ЖОВТЕНЬ

Таджикський аграрний університет ім.Ш.Шотемур
Bandırma Onyedi Eylül University (Тurkey)
Друга Всеукраїнська бухгалтерська он-лайн конференція по BAS 
Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience»ЛИСТОПАД
Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім О.М. Макарова
Університет митної справи та фінансів
Університет митної справи та фінансів
Interconf научный издательский центр
Всеукраїнська науково-практична конференція «Техніко-технологічний вимір сучасних трансформацій»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»


ГРУДЕНЬ
International Congress on Scientific Advances
International Congress on Scientific Advances (ICONSAD'21)
2020 рік
БЕРЕЗЕНЬ
Херсонський державний університет
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

КВІТЕНЬ
Одеський Національний Університет
Університет державної фіскальної служби України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Одеська національна академія харчових технологій
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка


ТРАВЕНЬ
Маріупольський коледж ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"
Дніпровський державний технічний університет
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка заявка (укр.), (рос.), (англ.),  інф. лист

ЧЕРВЕНЬ
Український державний університет залізничного транспорту інформвційний лист (укр.), (англ.)

ЛИСТОПАД
Донбаський державний педагогічний університет
Тренінговий центр прокурорів України
Дніпровська академія неперервної освіти
Ужгородський національний університет
МОН УКРАЇНИ Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Науково-видавничий  центр Sci-conf.com.ua

International Science Group
European Scientific Platform


ГРУДЕНЬ
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Міжнародний центр наукових досліджень (МЦНД)
Науково-видавничий центр Sci-conf.com.ua
Науково-видавничий центр Sci-conf.com.ua
Науково-видавничий центр Sci-conf.com.ua

Науково-видавничий центр Sci-conf.com.ua

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Бердянський державний педагогічний університет
Асоціація "Інформаційні технології України"

International Science Group

Інститут підготовки юридичних кадрів для СБ України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Щорічна підсумкова наукова конференція. EURO Certificate, DOI, ISBN.(25.12.2020)

 

Конференції, форуми, семінари на базі інших установ(2019р).