Історія КНУ

Історія нашого університету охоплює майже усе ХХ століття і тісно вплетена в історію багатющого південного краю України. Його заснування стало значущою подією усього відбудовчого періоду країни і відповідало нагальним потребам Криворізького залізорудного басейну в кваліфікованих кадрах гірничих інженерів, а сьогодні – ще багатьох професій, необхідних нашому краю.

4 жовтня 1922 року, відповідно до спеціальної постанови Радянського уряду, в приміщенні 7-річної школи на станції Вечірній Кут розпочав роботу Криворізький вечірній робітничий технікум. Його завданням було готувати інженерно-технічні кадри для залізорудних підприємств Криворіжжя. На трьох відділенях технікуму – гірничому, механічному та електротехнічному – розпочали навчання 67 студентів, а навчальний процес здійснювали 20 викладачів, 9 з яких мали вищу освіту.

1926 р. відбувся перший випуск і 12 студентів отримали дипломи техніків.

1929 р. технікум було перетворено у вечірній робітничий інститут, а з 1931 р. у Криворізький гірничорудний інститут (КГРІ).

1930 р. у Кривому Розі засновано інститут профосвіти, з якого бере початок історія Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

1933 р. інститут профосвіти реорганізований у педагогічний інститут. У довоєнний період інститут підготував близько 1000 учителів.

У роки Великої Вітчизняної війни, перебуваючи в евакуаціїї з 20 вересня 1941 по серпень 1944 р., КГРІ працював у місті Нижньому Тагілі у приміщенні місцевого металургійного технікуму.

У вересні 1944 р. КГРІ поновив заняття для студентів у рідному місті. Збільшується кількість спеціальностей, за якими готувалися інженерні кадри, зростає роль науки у формуванні професорсько-викладацького колективу, п’ять викладачів удостоюються Ленінської та Державної премій.

1962 р. з ініціативи міської влади та Криворізького металургійного заводу на його базі створено загальнотехнічний факультет.

1964 р. Криворізький загально-технічний факультет при Криворізькому металургійному заводі підпорядковано Дніпропетровському металургійному інституту і перейменовано у Криворізький вечірній факультет Дніпропетровського металургійного інституту.

1966 р. – початок історії Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» як Криворізької філії Донецького інституту радянської торгівлі, а з 1977 р. Криворізької філії Київського інституту народного господарства (з 1992 р. – Київського державного економічного університету).

1969 р. на ВДНГ СРСР вченими КГРІ було експоновано 39 науково-дослідних робіт. Інститут був нагороджений Великою Золотою медаллю і Дипломом 1-го ступеня, а 29 викладачів і 23 студенти – медалями виставки і преміями.

1972 р. за заслуги у підготовці інженерних кадрів і розвиток наукових досліджень гірничоруждний інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. Значна кількість викладачів і наукових працівників була відзначена урядовими нагородами.

1975 р. за досягнуті успіхи в підготовці учительських кадрів педагогічний інститут нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

1982 р. КГРІ був нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР, а в 1994 р. інститут набув статусу технічного університету.

1997 р. – філію «Наргоспу» реорганізовано у КЕІ КНЕУ (а з 2005 р. – ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»).

16 березня 1999 р. на базі Криворізького державного педагогічного інституту утворено Криворізький державний педагогічний університет.

17 липня 2002 р. – на базі Криворізького вечірнього факультету створено Криворізький металургійний факультет Національної металургійної академії України.

12 жовтня 2011 р. Постановою Кабінету Міністрів України був виділений з її складу та приєднаний до Криворізького національного університету і, об’єднавшись із металургійним факультетом КТУ, утворив Криворізький металургійний інститут Криворізького національного університету.

21 березня 2011 р. – Постановою Кабінету Міністрів утворено Криворізький державний університет шляхом злиття Криворізького технічного університету та КДПУ, виділення КЕІ зі складу КНЕУ імені Вадима Гетьмана та приєднання до Криворізького державного університету. До університету також приєдналися Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості.

24 травня 2011 р. – Указом Президента України Криворізькому державному університету надано статус Національного.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 51 «Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів» та наказом Міністерства освіти і науки України від 22 березня 2016 р. № 298 «Про реорганізацію Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» відбулася реорганізація нашого університету  шляхом виділу з його складу: Криворізького педагогічного інституту з утворенням на його базі Державного вищого навчального закладу «Криворізький державний педагогічний університет»; Криворізького економічного інституту та приєднання його як відокремленого структурного підрозділу до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Криворізького металургійного інституту та приєднання його як відокремленого структурного підрозділу до Національної металургійної академії України.

У складі Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» залишилися вісім факультетів: гірничо-металургійний, будівельний, геолого-екологічний, електротехнічний, механіко-машинобудівний, інформаційних технологій, транспортний, економіки та управління бізнесом; шість коледжів: Автотранспортний, Гірничий,  Гірничо-електромеханічний, Інгулецький, Індустріальний, Політехнічний; два науково-дослідні інститути: Науково-дослідний гірничорудний інститут та Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості.