Завідувач кафедри

Вул. Пушкіна, 37, корп. 2, кабінет 219

(056) 409 -61-09

prrkk@ukr.net

Калініченко Всеволод Олександрович,

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

 

Народився 2 жовтня 1959 р. в м. Кривому Розі Дніпропетровської області в родині службовця. У 1978 р. після закінчення середньої школи вступив на гірничий факультет Криворізького гірничорудного інституту за спеціальністю «Підземна розробка родовищ корисних копалин», який закінчив із відзнакою в 1983 р. На старших курсах брав активну участь у науковій роботі в галузевій лабораторії систем розробки. Результати науково-дослідної роботи були використані при розробці основної частини дипломного проекту. Після закінчення КГРІ В. О. Калініченка як відмінника навчання та здібного до творчої діяльності молодого спеціаліста залишили на кафедрі підземної розробки родовищ корисних копалин для майбутньої науково-педагогічної роботи.

В. О. Калініченко починав свою наукову діяльність під керівництвом лауреата державної премії УРСР П. Д. Петренка. У 1991 р. В. О. Калініченко успішно захистив кандидатську дисертацію. У 1993−1998 рр. обіймав посаду заступника декана факультету підземної розробки. Закінчив вищу гірничу школу Парижа та пройшов стажування в гірничо-геологічному інституті м. Леобена (Австрія), працював декілька років професором-консультантом у гірничо-геологічному інституті м. Бокке (Західна Африка), де паралельно активно займався науковою діяльністю. Після повернення до Криворізького технічного університету у 2008 р. захистив докторську дисертацію. У 2016 р. обраний дійсним членом Академії гірничих наук України.

Основним напрямом наукових досліджень є продовження школи теорії випуску руди, заснованої академіком Г. М. Малаховим. У теперішній час В. О. Калініченко бере активну участь у наукових дослідженнях з держбюджетної тематики як головний науковий співробітник. Займається налагодженням наукових зв’язків з ПАТ «Кривбасзалізрудком», направлених на вирішення проблем подальшої розробки родовищ багатих залізних руд на великих глибинах із застосуванням самохідної гірничої техніки.

Професор В. О. Калініченко активно займається підготовкою аспірантів.

За період наукової діяльності В. О. Калініченко надрукував близько 100 наукових праць, зокрема 2 монографії, отримав 8 авторських свідоцтв і патентів на винахід. Активно бере участь у роботі міжнародних наукових конференцій і гірничих форумів, користується повагою провідних фахівців гірничого профілю.