Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин

Вул. Пушкіна, 37, корп. 2, ауд. 219

(056) 409-61-09

e-mail: prrkk@ukr.net

Історія кафедри

2 квітня 1921 р. керівництвом Укрголовпрофосвіти було прийнято рішення про відкриття в місті Кривому Розі вечірнього робітничого технікуму для підготовки технічних кадрів для Криворізького та Нікопольсько-Марганецького басейнів. Понад рік тривала організаційно-підготовча робота перед тим, як розпочалися заняття в семирічній школі на станції Вечірній Кут. 4 жовтня 1922 р. вважається офіційною датою заснування Криворізького гірничорудного інституту (КГРІ) та кафедри розробки рудних родовищ корисних копалин (РРРКК), яка мала і має дуже велике значення в забезпеченні гірничодобувної галузі держави висококваліфікованими спеціалістами.

У процесі становлення та розвитку кафедри ПРРКК значний внесок зробили в першу чергу її керівники: В. П. Сисуєв (1930−1935), О. І. Стешенко (1936 р., 1938−1941), М. І. Носаль (1942−1944), П. Є. Зурков (1944 р.), І. Р. Кривошлик (1944−1946), Г. М. Малахов (1946−1947, 1951−1973), М. А. Стариков (1947−1951), В. К. Мартинов (1973−1976), І. А. Кучерявенко (1976−1979), В. О. Щелканов (1979−1990), Ю. П. Капленко (1990−2009), М. І. Ступнік (2009−2014). В. О. Калініченко очолює кафедру з 2015 р. і до сьогодні.

Етапи розвитку кафедри з моменту її заснування до теперішнього часу представлені у вигляді схеми.


На кафедрі ПРРКК існують і успішно розвиваються такі наукові школи:

  • «Системи розробки»: керівник − проф. М. І. Ступнік (засновник − акад. Г. М. Малахов);
  • «Буровибухові роботи при відпрацюванні корисних копалин підземним способом»: керівник − проф. Б. І. Римарчук (засновник − проф. Ю. П. Капленко);
  • «Комбінована відкрито-підземна розробка родовищ корисних копалин»: керівник − доц. С. В. Письменний (засновник − проф. В. О. Щелканов).

Такий науковий потенціал дозволив групі авторів, до складу якої входили і співробітники кафедри − професори Ю. П. Капленко та В. О. Колосов − підготувати та висунути на здобуття Державної премії наукову роботу «Комплекс ресурсо- і енергозберігаючих геотехнологій видобутку та переробки мінеральної сировини, технічних засобів їх моніторингу із системою управління і оптимізації гірничорудних виробництв». Згідно з Указом Президента України «Про присудження державних премій України в галузі науки і техніки 2006 року» Ю. П. Капленко та В. О. Колосов у 2007 р. стали лауреатами цієї поважної премії.

Сплине трохи часу − і колектив кафедри відсвяткує столітній ювілей. Аналізуючи пройдений шлях, можна зробити висновок: є ще горизонти, до яких треба прагнути. І тому дружний колектив кафедри ПРРКК висуває перед собою нові цілі й зобов’язується гідно зустріти свій столітній ювілей!