Склад кафедри

Євтєхов Валерій Дмитрович

Посада: завідувач кафедри геології і прикладної мінералогії.

Науковий ступінь і вчене звання: доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

Дисципліни, які викладає: «Генетична мінералогія», «Загальна геологія», «Нетрадиційні види мінеральної сировини», «Раціональне використання сировинних ресурсів».

Працює в університеті з 1969 року.

 

Березовський Анатолій Анатолійович

Посада: декан геолого-екологічного факультету, професор кафедри.

Науковий ступінь і вчене звання: доктор геологічних наук, професор.

Дисципліни, які викладає: «Історична геологія», «Палеонтологія», «Стратиграфія».

Працює в університеті з 1990 року.


Плотников Олександр Володимирович

Посада: професор кафедри геології і прикладної мінералогії.

Науковий ступінь і вчене звання: доктор геологічних наук, професор.

Дисципліни, які викладає: «Економіка природокористування», «Екологічні проблеми природокористування», «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища», «Екологічні проблеми природокористування», «Техноекологія».

Працює в університеті з 2014 року.

 

 


 

Волков Олександр Григорович

Посада: старший викладач кафедри геології і прикладної мінералогії.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат геолого-мінералогічних наук.

Дисципліни, які викладає: «Фізика Землі», «Геофізика».

Працює в університеті з 1984 року.

Смірнова Ганна Ярославівна

Посада: доцент кафедри геології і прикладної мінералогії.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат геологічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Геологія», «Геоморфологія», «Екологічна геологія».

Працює в університеті з 1996 року.

 

 

 

Харитонов Віталій Миколайович

Посада: доцент кафедри геології і прикладної мінералогії.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат геологічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Геологія родовищ корисних копалин», «Методи дослідження мінеральних речовин», «Мінераграфія».

Працює в університеті з 1995 року.

 

Трунін Олександр Миколайович

Посада: доцент кафедри геології і прикладної мінералогії.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Кристалографія», «Мінералогія», «Геохімія».

Працює в університеті з 1984 року.

 

 
Євтєхова Анна Валеріївна

Посада: доцент кафедри геології і прикладної мінералогії.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат геологічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Загальна геологія», «Кристалографія», «Мінералогія».

Працює в університеті з 2002 року.

 


 

Тіхлівець Світлана Валеріївна

Посада: старший викладач кафедри геології і прикладної мінералогії.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат геологічних наук.

Дисципліни, які викладає: «Кристалооптика», «Петрографія», «Літологія», «Інженерна геологія».

Працює в університеті з 2008 року.

 

 

 


 

Блоха Володимир Данилович

Посада: доцент кафедри геології і прикладної мінералогії.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат геолого-мінералогічних наук.

Дисципліни, які викладає: «Структурна геологія», «Структури рудних полів», «Дистанційні методи в геології», «Рудникова геологія».

Працює в університеті з 1979 року.

 
Стеценко В’ячеслав Валерійович

Посада: доцент кафедри геології і прикладної мінералогії.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат геологічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Пошуки і розвідка родовищ корисних копали», «Інженерна геологія», «Гідрогеологія і гідрологія».

Працює в університеті з 1996 року.

 


Андрейчак Вікторія Олександрівна

Посада: старший викладач кафедри геології і прикладної мінералогії.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат геологічних наук.

Дисципліни, які викладає: «Генетична мінералогія», «Металогенія».

Працює в університеті з 2012 року.

 

 

 

 

 

Навчальні і наукові співробітники кафедри

Філенко Валентина Вікторівна

Посада: завідувач лабораторії технологічної мінералогії.

 

 

 

 

 

 

 
Рисований Ігор Євгенович

Посада: інженер.


Зайченко Тарас Володимирович

Посада: технік