Завідувач кафедри

вул. Віталія Матусевича, 11, Корпус 1, каб. 375

(056) 409-17-20

kupin.andrew@gmail.com, kupin@knu.edu.ua

Купін Андрій Іванович

завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж, доктор технічних наук, професор

Загальна інформація

Науковий ступінь: Доктор технічних наук, 05.13.07 – автоматизація процесів керування

Вчене звання: Професор

Науково-педагогічна довідка

Народився у 1972 р. У 1994 р. закінчив Східноукраїнський державний університет (м. Луганськ) за спеціальністю «Робототехнічні системи та комплекси». З 1994 по 1997 рр. працював за спеціальністю у банківських установах. У 1998 р. вступив до аспірантури Криворізького технічного університету. У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Із 2002 по 2005 рр. навчався у докторантурі Криворізького технічного університету при кафедрі інформатики, автоматики і систем управління. У 2006–2007 рр. працював на посаді доцента кафедри ІАСУ. У жовтні 2007 р. обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри комп’ютерних систем та мереж. У 2008 р. Міністерством освіти і науки України (МОНУ) присвоєно вчене звання доцента.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Отримав вчене звання професора кафедри комп’ютерних систем та мереж у 2013 р. Із 2012 р. по 2015 р. – декан факультету інформаційних технологій. Постійний член науково-методичної комісії МОНУ за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія.

Викладає навчальні дисципліни: «Комп’ютерні системи штучного інтелекту», «Комп’ютерні системи», «Науково-дослідна робота студентів», «Комп’ютерні мережі та електрона комерція», «Основи інформаційних технологій». Відповідальний за структуру та методичне забезпечення дисциплін, які входять до групи «Комп’ютерні системи».

Напрямом наукових досліджень – штучний інтелект, інформатизація та комплексна автоматизація технологічних процесів та виробництв. Підготував трьох кандидатів технічних наук та одного доктора технічних наук. Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій – при Криворізькому національному університеті та Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля, а також постійним членом наукового семінару «Сучасні проблеми керування та моделювання у складних системах» Придніпровського наукового центру АН України.

Має понад 160 наукових праць, поміж яких 30 навчально-методичних та 6 патентів на винаходи.

 

Наукові праці в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MBBOZoYAAAAJ&hl=ru

Scopus Author ID:       24722874000

ORCID ID:         0000-0001-7569-1721