Вчена рада

 1. Брадул О.М. – в.о. декана факультету, д-р. екон. наук, професор – голова ради.
 2. Адаменко М.В. – доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, канд. екон. наук, доцент, заступник декана – заступник голови ради.
 3. Темченко Г.В. – старший викладач кафедри економіки, організації та управління підприємствами, канд. екон. наук, доцент – секретар вченої ради.
 4. Адамовська В.С. – в.о. завідувача кафедри обліку, оподаткування публічного управління та адміністрування, канд. екон. наук, доцент – голова профбюро факультету.
 5. Варава Л.М. – завідувач кафедри менеджменту і адміністрування,
 6. д-р екон. наук, професор.
 7. Зінченко О.А. – завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, д-р екон. наук, професор.
 8. Шахно А.Ю. – в.о. завідувача кафедри економіки, організації та управління підприємствами, канд. екон. наук, доцент.
 9. Юсупов В.А. – в.о. завідувача кафедри права, д-р юрид. наук, доцент.
 10. Сазонцева А.В. – голова студентської ради факультету, студентка групи ПУА-17-1.
 11. Бондарчук О.М. – доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, канд. екон. наук, доцент.
 12. Корнух О.В. – доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, канд. екон. наук, доцент.
 13. Короленко О.Б. – доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, канд. екон. наук, доцент.
 14. Міщук Є.В. – доцент кафедри обліку, оподаткування публічного управління та адміністрування, канд. екон. наук, доцент.
 15. Ртищев С.А. – доцент кафедри менеджменту і адміністрування,
 16. канд. екон. наук, доцент.
 17. Марченко В.В. – аспірант кафедри менеджменту і адміністрування.
 18. Горська С.М. – старший лаборант кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку.
 19. Горбей О.П. – студентка групи ОП-17-1.