Факультет економіки та управління бізнесом

Вул. Віталія Матусевича, 11

(056) 409-17-06; (056) 409-06-17

feub_knu@ukr.net

Про факультет

Факультет економіки та управління бізнесом створено у 1998 році у форматі економічного факультету. У 2011 році його було перейменовано на інженерно-економічний, у 2013 році – факультет реорганізовано та на його базі створено фінансово-кредитний факультет, а у 2015 році – фінансово-кредитний факультет реорганізовано в інженерно-економічний та перейменовано на факультет економіки та управління бізнесом.

За період існування факультету його очолювали Ю.Б. Кашубіна, В.А. Ковальчук, О.А. Темченко, А.М. Турило.

 

До складу факультету входять:

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами (завідувач кафедри Турило Анатолій Михайлович, доктор економічних наук, професор);

Кафедра обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування (завідувач кафедри Нусінов Володимир Якович, доктор економічних наук, професор);

Кафедра менеджменту і адміністрування (завідувач кафедри Варава Лариса Миколаївна, доктор економічних наук, професор);

Кафедра фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку (завідувач кафедри Зінченко Олена Антонівна, доктор економічних наук, професор);
Кафедра права (завідувач Юсупов Валерій Андрійович, доктор юридичних наук).

Професорсько-викладацький склад факультету налічує 54 викладача, з них професорів, докторів наук – 9, доцентів, кандидатів наук –37.

На факультеті економіки та управління бізнесом навчається 686 студентів, 423 – на денній формі навчання та 263 – на заочній формі навчання.