Електротехнічний факультет

Вул. Віталія Матусевича, 11, корпус 1, каб. № 250

(056) 409-17-04

: dekan_etf@knu.edu.ua

Про факультет

Історична довідка

Підготовка інженерів за спеціальністю «Гірнича електромеханіка» у структурі електротехнічного факультету відбувається з 1932 р. Уже в 1935 р. зі 124 випускників КГРІ 40 отримали диплом гірничого інженера-електромеханіка, тобто кожен третій випускник вишу.

Протягом діяльності електромеханічного факультету деканами були доценти: В. І. Базутін (1947−1951, 1957−1961), С. М. Замицький (1951−1957), Г. А. Коваль (1953−1957), Н. Л. Чеканов (1961−1963), В. С. Харламов (1963−1964).

У 1955 р. на факультеті організована підготовка спеціалістів у галузі автоматизованого електроприводу, автоматизації виробничих процесів і електрифікації гірничих робіт. Пізніше були створені кафедри інформатики, автоматики і систем управління; моделювання і програмного забезпечення. Згодом ці кафедри були переведені в інші структури інституту (університету).

У 1964 р. на базі електромеханічного факультету було створено електротехнічний і механіко-машинобудівний факультети. Деканами електротехнічного факультету були доценти: В. Ф. Щотка (1964−1976), В. П. Хорольський (1976−1979), Є. А. Ільїн (1980−1985), В. З. Мусарський (1985−1998), С. В. Шмалій (1998 р.). З 1998 р. деканом електротехнічного факультету є канд. техн. наук, доцент Юрій Григорович Осадчук.

Сьогодні, як і десятки років тому, електротехнічний факультет є одним із провідних в університеті. До складу факультету входять п’ять кафедр: автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті, електропостачання та енергетичного менеджменту, електромеханіки, теплоенергетики, фізики. На кафедрах факультету працює понад 70 викладачів, зокрема доктори технічних наук, професори О. В. Замицький, Є. О. Несмашний, О. М. Сінчук, С. Т. Толмачов, В. П. Щокін; 24 кандидати технічних наук, доценти. Кращі викладачі факультету за внесок в навчальну, виховну й наукову роботу були відзначені відповідними, зокрема державними нагородами.

Електротехнічний факультет готує фахівців електромеханічного та енергетичного профілю: бакалаврів і магістрів за двома спеціальностями: 141 «ЕЛЕТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» (спеціалізації: «Системи електропостачання промислових підприємств, міст і локальних об’єктів», «Електричний транспорт», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод») і 144 «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА» (спеціалізація «Теплоенергетика»).

Факультет має денну та заочну форми навчання. Існує держбюджетна й контрактна форми підготовки бакалаврів і магістрів.

На всіх кафедрах факультету функціонує аспірантура (докторантура).

Суттєвий внесок у вдосконалення навчальної, навчально-методичної, виховної роботи факультету в різні часи зробили доктори технічних наук, професори Г. І. Корнілов, В. С. Моркун, В. М. Назаренко, Л. І. Полтава, Д. Й. Родькін, А. П. Сінолиций, О. М. Сінчук, С. Т. Толмачов, Е. Г. Файнштейн, В. П. Хорольський, В. М. Чермалих, В. П. Щокін; кандидати технічних наук, доценти О. Т. Гужовський, Е. С. Гузов, Є. А. Ільїн, В. В. Канєвський, В. Ю. Момот, В. З. Мусарський, Л. С. Тонкошкур, В. Ф. Щотка; старші викладачі В. І. Агеєнко, Б. М. Рудь та інші.

За роки існування факультету було підготовлено понад 6500 інженерів, спеціалістів і магістрів з електромеханіки, електротехніки, теплоенергетики для підприємств як України, так і закордону. Так, випускники факультету успішно працюють на викладацьких, державних і інженерних посадах за межами України. Майже всі керівні електроенергетичні посади підприємств міста та регіону займають випускники електротехнічного факультету.

Випускники факультету працювали та працюють на відповідальних адміністративних посадах: Ю. В. Любоненко – колишній голова Криворізької міської ради; С. В. Маляренко – секретар міської ради, А. В. Полтавець – заступник міського голови; Г. І. Ткаченко – генеральний директор ТОВ «Криворіжелектромонтаж»; д-р техн. наук, професор Б. І. Мокін, д-р техн. наук, професор В. М. Кутін – професори Вінницького державного технічного університету; д-р техн. наук, професор А. П. Чорний – директор Кременчуцького національного університету; д-р техн. наук, професор Д. Й. Родькін, канд. техн. наук, професор А. В. Луговий – завідувачі кафедр Кременчуцького національного університету та інші.

Факультет готує фахівців для різноманітних за напрямками діяльності підприємств, організацій і установ, з-поміж них:

– промислові підприємства (машинобудівні, металургійні та коксохімічні заводи, шахти, гірничо-збагачувальні комбінати, заводи з випуску електронної апаратури, підприємства енергетичної та нафтогазової галузі);

– технікуми, вищі навчальні заклади (для здійснення викладацької та науково-дослідницької діяльності);

– проектні, науково-дослідні інститути, комерційні підприємства.

Факультет завжди забезпечує 100 % працевлаштування із урахуванням побажань випускників.

Довіру до кваліфікації та динамізму молодого покоління факультету виявляють відомі закордонні фірми: Omron, ABB, Lenze, на представництвах яких працюють наші випускники. Колективи підприємств беруть активну участь у розвитку навчальної бази факультету.

На факультеті працюють 5 професорів, докторів технічних наук, 24 доценти, 9 старших викладачів і 8 асистентів. На факультеті навчаються 386 студентів денної форми навчання та 304 студента заочної форми навчання.