Будівельний факультет

Вул. Віталія Матусевича, 11, корпус № 6, каб. № 202, зимова адреса: вул. Віталія Матусевича,11, корпус № 1, каб. № 452a

(056) 409-17-29 5-78

bf@knu.edu.ua

Про факультет

У жовтні 1959 р. Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР було прийнято рішення про відкриття у Криворізькому гірничорудному інституті будівельного факультету. Вагомий внесок у його становлення та розвиток зробили талановиті керівники, видатні науковці: декани, кандидати технічних наук, доценти Б. Ф. Бабков, А. А. Любімов, В. І. Маракуца, Л. І. Стороженко. Доцент В. І. Маракуца майже 15 років плідно керував факультетом, а потім був проректором університету.

З 1987 р. будівельний факультет очолює кандидат технічних наук, доцент Валентин Іванович Астахов, відмінник освітиУкраїни. На факультеті функціонує три кафедри: «Промислового, цивільного і міського будівництва», «Технології будівельних виробів, матеріалів і конструкцій», «Теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції», «Геодезії».

У складі колективів цих кафедр 45 досвідчений викладач, зокрема 6 професори, 5 доктори технічних наук, 18 кандидатів технічних наук, із них 16 доцентів.

На факультеті ведеться підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». У межах спеціальності підготовка фахівців ведеться за освітніми програмами «Промислове та цивільне будівництво», «Технологія будівельних виробів, матеріалів та конструкцій», «Геодезія».

Навчальні заняття проводяться у спеціалізованих лабораторіях, кабінетах та предметних аудиторіях. Діє навчально-науково-виробничий комплекс «Будіндустрія», створений наказом Міністра освіти і науки України, до складу якого, окрім Криворізького національного університету, входять підприємства й організації м. Кривого Рогу. За ініціативою провідних вчених було створено проектно-конструкторське бюро, де студенти набувають практичних навичок з реального проектування.

Будівельний факультет має аспірантуру за спеціальностями 192  "Будівництво та цивільна інженерія", 103 «Науки про Землю».
Наукова діяльність факультету зосереджується на актуальних проблемах сьогодення:

- підвищення надійності й довговічності будівельних конструкцій в умовах діючих підприємств;

- дослідження та впровадження будівельних матеріалів і конструкцій з використанням відходів місцевої промисловості;

- дослідження та впровадження сталезалізобетонних конструкцій;

-дослідження роботи будівель і споруд у складних інженерно-геологічнихумовах, інженерна підготовка та проектування техногенних, урбанізованих територій;

- енергозбереження при теплогазопостачанні й опаленні будівель;

- розробка методів розрахунку та проектування ефективних систем місцевої витяжної та загальнообмінної вентиляції фабрик гірничо-збагачувальних комбінатів;

- дослідження та розробка заходів і засобів енергозбереження в системах водопостачання, теплогазопостачання та вентиляції;

- розробка комплексу організаційних та інженерно-технічних заходів щодо зменшення пилогазових викидів шахтами, кар’єрами та фабриками гірничозбагачувальних комбінатів;

- прогнозування впливу техногенного забруднення атмосферного повітря та водного басейну на екологічний стан регіону;

- підвищення надійності роботи внутрішніх і зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення промислових і цивільнихспоруд.

Щорічно на факультеті проводиться всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми енергозбереження в будівництві та при реконструкції будівель, споруд і інженерних мереж».

До виконання науково-дослідних робіт залучаються і студенти. Результати НДР використовуються при виконанні дипломних робіт і проектів, доповідей на студентських наукових конференціях.

Випускники факультету працюють не лише в Україні, але й далеко за її межами – у країнах СНД, Близького Сходу, Африки, Латинської Америки.

На будівельному факультеті навчалися відомі в нашому місті й в Україні люди: В. П. Сало та В. І. Череп, які згодом стали міністрами України; В. М. Горпінченко багато років обіймав посаду директора Центрального науково-дослідного інституту будівельних конструкцій ім. В. А. Кучеренка; генеральні директори будівельних комбінатів: Криворізького − В. І. Шушарін, Запорізького − А. П. Романенко, Кіровоградського − В. П. Соколов; керуючі будівельних трестів, генеральні директори виробничих об’єднань і комбінатів: Л. О. Анапольський, І. П. Бабенко, О. Б. Бичков, В. Ф. Вербило, А. А. Гірман, Ю. Ф. Джур, В. А. Загорський, А. Ю. Запорожець, О. І. Здор, М. Ф. Земляний, В. П. Ільченко, А. І. Коненко, В. І. Латинін, І. Ф. Ліщина, М. М. Піддубний, Д. О. Савін, І. М. Тодосійчук, Б. М. Харченко, І. З. Чабан; керівники потужних приватних будівельних підприємств і організацій: О. Б. Кагановський, А. В. Коваленко, О. М. Красіков, В. П. Луковський, Л. М. Матов, В. М. Шаповалов, С. В. Хащевий, В. Г. Шиптя та ін.

 

Сайт факультету: https://www.budfac.com/