Довідник e-mail-адрес

Назва підрозділу П.І.Б. Електронна адреса

Ректор

Ступнік Микола Іванович

knu@knu.edu.ua

В.о.проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи 

Чубаров Владислав Анатолійович

 

Проректор  з наукової роботи

Моркун Володимир Станіславович

morkunv@gmail.com

В.о.проректора з науково-педагогічної та виховної роботи

Кашубіна Юлія Богданівна

kashubina.knu@gmail.com

Проректор  з адміністративно-господарської роботи

Бондарець Андрій Олександрович

bondarets@knu.edu.ua

.Директор науково-дослідного гірничорудного інституту

Бабець Євген Костянтинович

nigri@paradise.net.ua

В.о. директора НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній 
і металургійній промисловості

Щокін Вадим Петрович

vadim.shcokin@gmail.com

Головний бухгалтер

Леонова Ірина Борисівна

buh@knu.edu.ua

Т.в.о.завідувача навчально-методичного відділу

Івашура Світлана Леонтіївна

navchalnyi@knu.edu.ua

Начальник відділу міжнародних  зв'язків

Кругленко Людмила Володимирівна

interdep@knu.edu.ua

interdep.ktu@gmail.com

Начальник планового відділу

Наазарова Ганна Володимирівна

plan@knu.edu.ua

Начальник відділу кадрів

Зайцева Наталія Михайлівна

viddil_kadriv338@ukr.net

Відповідальний секретар приймальної комісії

Тарасова Олена Володимирівна

pr_kom@knu.edu.ua

Начальник загального відділу

Рябченко Марина Григорівна

zagal@knu.edu.ua

Юридичний відділ

Барчак Ольга Миколаївна

lawyer@knu.edu.ua
Директор бібліотеки

Баскакова Світлана Олегівна

lib@knu.edu.ua
В.о. директора Центру безперервної освіти

Пікільняк Лариса Леонідівна

dvnzknu.cpkpu@gmail.com

Начальник  науково-дослідної частини Бровко Дмитро Вікторович
 
science@knu.edu.ua
Начальник інформаційно-обчислювального центру Соломенний Олександр
Володимирович
ioc@knu.edu.ua

Завідувач аспірантури та докторантури

Грищенко Світлана
Миколаївна
aspirodoc@gmail.com

Учений секретар

Сулима Тетяна Сергіївна