Доступ до публічної інформації

Основні положення

З метою забезпечення оприлюднення публічної інформації та систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», керуючись Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» видано Наказ ректора від 06.11.2014 за № 475 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в університеті».

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону УКраїни "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. №740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію та наказу ДВНЗ "КНУ" "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в університетті від 06.11.2014.р. №475 та на підставі рішення ученої ради університету (протокол №6 від 27.01.2015 р.) видано Наказ ректора від 28 січня 2015 року № 36

Доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

Форма запиту на інформацію та порядок її подання

Запит на одержання публічної інформації, яка знаходиться у володінні Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» підлягає реєстрації у загальному відділі в день надходження.

Робота із запитами на інформацію здійснюється відповідальною особою загального відділу або фахівцем, що заміщає його відповідно до посадових обов'язків.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі та має містити:

  • ім'я запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку(телефону)
  • загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
  • підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.