Вступнику до аспірантури та докторантури

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2019 році (завантажити)

Перелік галузей знань та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі
для здобуття наукового ступеня доктора філософії

№ з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

1.

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2.

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

3.

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

4.

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

5.

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

6.

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

7.

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

8.

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

9.

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

10.

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

Спеціальності для здобуття ступеня доктора наук

№ з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

1.

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2.

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

3.

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

4.

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

5.

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Підготовка докторів філософії в аспірантурі здійснюється за 10-ма освітньо-науковими програмами.

 Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний:

  • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми
  • здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності,
  • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності,
  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення,
  • захистити дисертацію.

Описи освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-наукова програма

Шифр

Найменування

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

Менеджмент

Природничі науки

103

Науки про Землю

Науки про Землю

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

Механічна інженерія

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

Електрична інженерія

141

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Виробництво та технології

184

Гірництво

Гірництво

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

Цивільна безпека

263

Цивільна безпека

Цивільна безпека


Тарифи на основні платні освітні послуги в Університеті (завантажити)