Вступнику до аспірантури та докторантури

Ознайомлення з освітньо-науковими програмами
Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2021 році
(завантажити)
Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2020 році (завантажити)
Криворізький національний університет оголошує набір до аспірантури та докторантури в 2020 році   (докладніше)
Обсяги підготовки науково-педагогічних  кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році
Обсяги підготовки науково-педагогічних  кадрів через докторантуру  за рахунок бюджетного фінансування у 2020 році

Накази про зарахування до аспірантури 2020 року

Наказ від 04.09.2020 р. №848су "Про зарахування на навчання "  (завантажити)
Наказ від 04.09.2020 № 14-ад "Про призначення наукових керівників" (завантажити)
Наказ від 30.09.2020 р. №22-ад "Про зарахування на навчання" (додаткове місце) (завантажити)
Наказ від 30.09.2020 № 25-ад "Про призначення наукових керівників" (додаткове місце) (завантажити)

Накази про зарахування до докторантури 2020 року

Наказ від 04.09.2020 р. № 15- ад "Про зарахування на навчання" (завантажити)

Накази про зарахування до аспірантури 2019

Наказ від 05.09.2019 р. № 1021су (завантажити)
Наказ про призначення наукових керівників від 05.09.2019 № 17-ад (завантажити)

 

Накази про зарахування до докторантури 2019

Наказ від 05.09.2019 № 18-ад (завантажити)

Перелік галузей знань та спеціальностей,

за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі
для здобуття наукового ступеня доктора філософії

№ з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

1.

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2.

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

3.

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

4.

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

5.

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

6.

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

7.

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

8.

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

9.

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

10.

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

Спеціальності для здобуття ступеня доктора наук

з/п

Код та найменування

галузі знань

Шифр та найменування

спеціальності

1.

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2.

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

3.

10 Природничі науки

103 Науки про Землю*

4.

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

5.

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка*

6.

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

7.

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

8.

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

*Відповідно до Постанови «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)  від 23 березня 2016 р. № 261 п. 43 (зі змінами) , набір в докторантуру зі спеціальностей 103 Науки про Землю, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка тільки на контрактну форму.