Розклад

Графік навчального процесу аспірантів на 2018-2019 навчальний рік (завантажити)

Розклади екзаменів і заліків
 
Розклад екзаменів і заліків аспірантів, семестр весняний 2018-2019 навчальний рік  (завантажити)
 

Розклади занять на весняний  семестр

Розклад занять по загальним дисциплінам (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки по спеціальності 051Економіка  (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 07  Управління та адміністрування по спеціальності 073  Менеджмент (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки по спеціальності 103 Науки про Землю (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія по спеціальності 133 Галузеве машинобудування; для першого року навчання (завантажити), для другого року навчання (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 14 Електрична інженерія по спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування по спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 18 Виробництво та технології по спеціальності 184 Гірництво  (завантажити).