Розклад

Графік навчального процесу аспірантів на 2018-2019 навчальний рік (завантажити)

Розклади занять на осінній семестр

Розклад занять по загальним дисциплінам (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки по спеціальності 051Економіка (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування по спеціальності 073 Менеджмент (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки по спеціальності 103 Науки про Землю (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія по спеціальності 133 Галузеве машинобудування; для першого року навчання (завантажити), для другого року навчання (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 14 Електрична інженерія по спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування по спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 18 Виробництво та технології по спеціальності 184 Гірництво; для першого курсу (завантажити), для другого курсу (завантажити).

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» по спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (завантажити)