Розклад

Графік навчального процесу аспірантів на 2019-2020 навчальний рік (завантажити)

 
Розклади занять на осінній семестр
 

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки по спеціальності 051 Економіка  (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 07  Управління та адміністрування по спеціальності 073  Менеджмент першого року навчання (завантажити), для другого року навчання (завантажати)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки по спеціальності 103 Науки про Землю для першого та другого років навчання (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія по спеціальності 131 Прикладна механіка для першого року навчання (завантажити)
Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія по спеціальності 133 Галузеве машинобудування для другого року навчання (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 14 Електрична інженерія по спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка для першого року навчання (завантажити), для другого року навчання (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування по спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології для першого та другого років навчання (завантажити)

Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 18 Виробництво та технології по спеціальності 184 Гірництво  для першого року навчання (завантажити), для другого року навчання (завантажити)
Розклад занять з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 26 Цивільна безпека по спеціальності 263  Цивільна безпека (завантажити).