Перелік наукових спеціальностей, паспорти спеціальностей

До 2016 року підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі, університету здійснювалась в 4 галузях наук за 28 науковими спеціальностями.

Перелік галузей знань та спеціальностей в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії в межах ліцензованих обсягів

Код та найменування
галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензійний обсяг, осіб  (з урахуванням строків навчання)

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

30

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

40

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

20

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

20

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

20

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

30

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

20

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

45

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

30

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

20


Спеціальності для здобуття ступеня доктора наук

№ з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

1.

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2.

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

3.

10 Природничі науки

103 Науки про Землю*

4.

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

5.

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка*

6.

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

7.

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

8.

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

*Відповідно до Постанови «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)  від 23 березня 2016 р. № 261 п. 43 (зі змінами) , набір в докторантуру зі спеціальностей 103 Науки про Землю, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка тільки на контрактну форму.

ПАСПОРТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин (геологічні науки) (завантажити 04.00.11)

04.00.19 – економічна геологія (геологічні науки) (завантажити 04.00.19)

04.00.20 – мінералогія, кристалографія (геологічні науки) (завантажити 04.00.20)

05.02.02- машинознавство (завантажити 05.02.02)

05.02.04 – тертя та зношування в машинах (завантажити 05.02.04)

05.02.08 – технологія машинобудування (завантажити 05.02.08)

05.02.09 – динаміка та міцність машин (завантажити 05.02.09)

05.05.06 - гірничі машини (завантажити 05.05.06)

05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи (завантажити 05.09.03)

05.09.05 – теоретична електротехніка (завантажити 05.09.05.)

05.13.06 – інформаційні технології (завантажити 05.13.06.)

05.13.07 – автоматизація процесів керування (завантажити 05.13.07)

05.13.22 – управління проектами та программами (завантажити 05.13.22)

05.15.01 – маркшейдерія (завантажити 05.15.01)

05.15.02 - підземна розробка родовищ корисних копалин (завантажити 05.15.02)

05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин (завантажити 05.15.03)

05.15.04 - шахтне та підземне будівництво (завантажити 05.15.04)

05.15.08 - збагачення корисних копалин (завантажити 05.15.08)

05.15.09 - геотехнічна і гірнича механіка (завантажити 05.15.09)

05.16.02 - металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів (завантажити 05.16.02)

05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі і споруди (завантажити 05.23.01)

05.23.05 - будівельні матеріали та вироби (завантажити 05.23.05)

05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія (завантажити 05.24.01)

05.26.01 - охорона праці (завантажити 05.26.01)

08.00.03 - економіка та управління національним господарством (завантажити 08.00.03)

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (завантажити 08.00.04)

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (завантажити 08.00.09)

21.06.01 - екологічна безпека (завантажити 21.06.01)