Перелік наукових спеціальностей, паспорти спеціальностей

До 2016 року підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі, університету здійснювалась в 4 галузях наук за 28 науковими спеціальностями.

Перелік спеціальностей в Університеті , які ліцензовані в аспірантурі та відкриті в докторантурі (завантажити)

ПАСПОРТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин (геологічні науки) (завантажити 04.00.11)

04.00.19 – економічна геологія (геологічні науки) (завантажити 04.00.19)

04.00.20 – мінералогія, кристалографія (геологічні науки) (завантажити 04.00.20)

05.02.02- машинознавство (завантажити 05.02.02)

05.02.04 – тертя та зношування в машинах (завантажити 05.02.04)

05.02.08 – технологія машинобудування (завантажити 05.02.08)

05.02.09 – динаміка та міцність машин (завантажити 05.02.09)

05.05.06 - гірничі машини (завантажити 05.05.06)

05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи (завантажити 05.09.03)

05.09.05 – теоретична електротехніка (завантажити 05.09.05.)

05.13.06 – інформаційні технології (завантажити 05.13.06.)

05.13.07 – автоматизація процесів керування (завантажити 05.13.07)

05.13.22 – управління проектами та программами (завантажити 05.13.22)

05.15.01 – маркшейдерія (завантажити 05.15.01)

05.15.02 - підземна розробка родовищ корисних копалин (завантажити 05.15.02)

05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин (завантажити 05.15.03)

05.15.04 - шахтне та підземне будівництво (завантажити 05.15.04)

05.15.08 - збагачення корисних копалин (завантажити 05.15.08)

05.15.09 - геотехнічна і гірнича механіка (завантажити 05.15.09)

05.16.02 - металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів (завантажити 05.16.02)

05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі і споруди (завантажити 05.23.01)

05.23.05 - будівельні матеріали та вироби (завантажити 05.23.05)

05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія (завантажити 05.24.01)

05.26.01 - охорона праці (завантажити 05.26.01)

08.00.03 - економіка та управління національним господарством (завантажити 08.00.03)

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (завантажити 08.00.04)

08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (завантажити 08.00.09)

21.06.01 - екологічна безпека (завантажити 21.06.01)