Навчальні плани

Навчальний план з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки по спеціальності 051 Економіка форма навчання денна/заочна (дистанційна) (завантажити)

Навчальний план з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування по спеціальності 073 Менеджмент форма навчання денна/заочна (дистанційна) (завантажити)

Навчальний план з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки по спеціальності 103 Науки про Землю форма навчання денна/заочна (дистанційна) (завантажити)

Навчальний план з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія по спеціальності 131 Прикладна механіка форма навчання денна/заочна (дистанційна) (завантажити)
Навчальний план з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія по спеціальності 133 Галузеве машинобудування форма навчання денна/заочна (дистанційна) (завантажити)

Навчальний план з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 14 Електрична інженерія по спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка форма навчання денна/заочна (дистанційна) (завантажити)

Навчальний план з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування по спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології форма навчання денна/заочна (дистанційна) (завантажити)

Навчальний план з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 18 Виробництво та технології по спеціальності 184 Гірництво форма навчання денна/заочна (дистанційна) (завантажити)

Навчальний план з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво по спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія форма навчання денна/заочна (дистанційна) (завантажити)

Навчальний план з підготовки на освітньо-науковий ступінь доктора філософії з галузі знань 26 Цивільна безпека по спеціальності 263 Цивільна безпека форма навчання денна/заочна (дистанційна) (завантажити)