Аналітичні матеріали

Звіт про роботу аспірантури та докторантури за 2017 рік (завантажити)
Про діяльність аспірантури, докторантури та спеціалізованих рад з підготовки науково-педагогічних кадрів (2018 р.) (завантажити)