Акредитація

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

• ОП Цивільна безпека:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи,  експертний висновок ГЕР,  рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП,  сертифікат про акредитацію

• ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи,  експертний висновок ГЕР,  рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП,  сертифікат про акредитацію

• ОПП Комп'ютерні науки
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи,  експертний висновок ГЕР,  рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП,  сертифікат про акредитацію 


• ОПП Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи,  експертний висновок ГЕР,  рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП,  сертифікат про акредитацію 
Третій  (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
• ОНП Економіка:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи,  експертний висновок ГЕР,  рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП,  сертифікат про акредитацію

• ОНП Науки про Землю:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи,  експертний висновок ГЕР,  рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП,  сертифікат про акредитацію

• ОНП Гірництво:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи,  експертний висновок ГЕР,  рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП,  сертифікат про акредитацію

• ОНП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи,  експертний висновок ГЕР,  рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП,  сертифікат про акредитацію

• ОНП Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи,  експертний висновок ГЕР,  рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП,  сертифікат про акредитацію