Акредитація

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

• ОПП Цивільна безпека:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи експертний висновок ГЕРрішення НАЗЯВО про акредитацію ОПсертифікат про акредитацію

• ОПП Геологія:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групиекспертний висновок ГЕР рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП,  сертифікат про акредитацію

• ОПП Геологія (повторна акредитація):
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР, рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП, сертифікат про акредитацію

• ОПП Металургія:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групиекспертний висновок ГЕРрішення НАЗЯВО про акредитацію ОПсертифікат про акредитацію

• ОПП Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР, рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП, сертифікат про акредитацію

• Комп'ютерна інженерія
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР, рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП, сертифікат про акредитацію

• Право
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР, рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП, сертифікат про акредитацію

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

• ОПП Цивільна безпека:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групиекспертний висновок ГЕРрішення НАЗЯВО про акредитацію ОПсертифікат про акредитацію

• ОПП Цивільна безпека (повторна акредитація):
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР, рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП, сертифікат про акредитацію

• ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групиекспертний висновок ГЕРрішення НАЗЯВО про акредитацію ОПсертифікат про акредитацію

• ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (повторна акредитація):
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР, рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП, сертифікат про акредитацію

• ОПП Комп'ютерні науки:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групиекспертний висновок ГЕР рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП,  сертифікат про акредитацію 


• ОПП Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групиекспертний висновок ГЕРрішення НАЗЯВО про акредитацію ОПсертифікат про акредитацію

• ОПП Професійна освіта (Цифрові технології)
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групиекспертний висновок ГЕРрішення НАЗЯВО про акредитацію ОП сертифікат про акредитацію

 
Третій  (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
• ОНП Економіка:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групиекспертний висновок ГЕРрішення НАЗЯВО про акредитацію ОПсертифікат про акредитацію

• ОНП Науки про Землю:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групиекспертний висновок ГЕРрішення НАЗЯВО про акредитацію ОПсертифікат про акредитацію

• ОНП Гірництво:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групиекспертний висновок ГЕРрішення НАЗЯВО про акредитацію ОПсертифікат про акредитацію

• ОНП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групиекспертний висновок ГЕРрішення НАЗЯВО про акредитацію ОПсертифікат про акредитацію

• ОНП Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи експертний висновок ГЕРрішення НАЗЯВО про акредитацію ОПсертифікат про акредитацію

• ОНП Будівництво та цивільна інженерія
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групиекспертний висновок ГЕРрішення НАЗЯВО про акредитацію ОПсертифікат про акредитацію
 

Загальноуніверситетські заходи щодо організації навчально-виховного процесу в університеті
на основі рекомендацій експертів акредитаційних експертиз