Акредитація

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

• ОП Цивільна безпека:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту
 
Третій  (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
• ОНП Економіка:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту

• ОНП Науки про Землю:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту

• ОНП Гірництво:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту

• ОНП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту

• ОНП Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології:
відомості про самооцінювання ОП, програма візиту